Gemeentelijke verkeersprognoses Westelijke Ontsluiting kunnen onmogelijk uitkomen

Gemeentelijke verkeersprognoses Westelijke Ontsluiting kunnen onmogelijk uitkomen

Herberekening verkeersexperts XTNT levert definitief bewijs:

“Gemeentelijke verkeersprognoses Westelijke Ontsluiting kunnen onmogelijk uitkomen”

“Gezien de huidige doorstroomsnelheid en verkeersdrukte op de bestaande rondweg en gezien de ruimtelijke ontwikkelingen in Amersfoort kunnen de verkeersprognoses in het gemeentelijk verkeersmodel voor 2025 onmogelijk werkelijkheid worden.” Dat concluderen  de verkeersexperts van het Utrechtse bureau XTNT. De stichting Groen in Amersfoort presenteerde dit “breaking news” zaterdagmiddag tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst op de Appelmarkt.

“Met deze keiharde conclusie leggen we vandaag het definitieve bewijs op tafel dat de verkeersprognoses van de gemeente niet deugen. De bestaande weg kan het verkeer makkelijk aan: vandaag, in 2025 en ook in 2040”, zegt voorzitter Christian van Barneveld van Groen in Amersfoort. “Politiek en rechters kunnen hier niet meer omheen.”

Ernstige fout Bernhardkazerne

In zijn nieuwjaarsspeech kwam Van Barneveld ook met een nieuw ontdekte fout, over het autoverkeer van en naar de hoofdingang van de Bernhardkazerne, aan de Barchman Wuytierslaan vlakbij de spoorwegovergang. De Bernhardkazerne zorgt voor een kwart van het autoverkeer in de spits op de Westelijke Rondweg. Volgens het verkeersmodel van de gemeente zou het Defensieverkeer bovendien ook nog eens énorm gaan groeien. Maar uit contacten met Defensie blijkt dit onjuist te zijn. “De kazerne gaat hélemaal niet groeien, er komt geen defensie-auto bij”, zegt Elbert Veerman die het verkeersonderzoek van Groen in Amersfoort leidt. “Sterker: het kunnen er zelfs veel minder worden”, zegt Veerman. “Van de Bernhardkazerne hoorde ik namelijk dat Defensie zijn huidige hoofdingang graag wil verplaatsen naar zijn ingang aan de Utrechtseweg, bij verpleeghuis De Lichtenberg. Dan zou de spits op de bestaande Westelijke Rondweg nóg rustiger worden. En dan wordt een nieuwe weg aanleggen en 3800 bomen kappen nog waanzinniger.”

Belazer-model

De gemeente weet allang dat de Bernhardkazerne de hoofdingang wil gaan verplaatsen. Maar de gemeente heeft Defensie laten weten daar nu nog géén mogelijkheid voor te zien vanwege de projectplanning van de Westelijke Ontsluiting. Keer op keer, en nog steeds, vertelt wethouder Hans Buijtelaar intussen de gemeenteraad dat de Bernhardkazerne niet wil meewerken aan de verplaatsing van de hoofdingang.
“Wij vinden dat de wethouder heel wat heeft uit te leggen aan de gemeenteraad. En wij vinden dat de gemeente iets heeft uit te leggen aan de provincie, nu het XTNT-rapport aantoont dat de subsidies zijn verleend op basis van een belazer-model”, aldus voorzitter Van Barneveld.
De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) heeft de Randstedelijke Rekenkamer afgelopen week gevraagd een onderzoek in te stellen naar deze subsidies voor de Westelijke Ontsluiting omdat deze inmiddels deels zijn verjaard.

Afname verkeer, hogere snelheid

Na de afwijzing van een herberekening door de gemeente is Groen in Amersfoort zelf op zoek gegaan naar de juiste cijfers, met de officiële data van de gemeente, de rijksoverheid, CBS, TomTom en Google. De afgelopen maanden hebben de verkeersexperts van XTNT de juiste cijfers in het gemeentelijk verkeersmodel gestopt en de herberekening uitgevoerd voor Groen in Amersfoort.

XTNT concludeert in haar rapport onder meer: “In tegenstelling tot eerdere prognoses is de hoeveelheid verkeer in de spits bij de spoorovergang gedaald, van 900 motorvoertuigen per uur in 2004 naar 684 motorvoertuigen per uur in 2017. De gemiddelde snelheid op het traject was in de spits in 2004 26 km/uur en bedraagt in 2019 in werkelijkheid circa 35 km/uur. Voorspeld was dat deze snelheid zou dalen tot 11 km/uur. De cijfers over 2019 laten een nog grotere afname zien van de hoeveelheid verkeer.”

Downloads:

Video registratie

Samenvatting:

Gehele toespraak: