Westelijke Rondweg Amersfoort opnieuw onder de loep van de Raad van State

Westelijke Rondweg Amersfoort opnieuw onder de loep van de Raad van State

De Raad van State in Den Haag buigt zich donderdag 16 december opnieuw over het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. De stichting Groen in Amersfoort en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort vragen het rechtscollege om de Amersfoortse gemeenteraad te dwingen het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te herzien. Vele nieuwe feiten tonen aan dat het bestemmingsplan aan alle kanten rammelt en dat instandhouding ervan getuigt van onbehoorlijk bestuur, verklaren GiA en SGLA aan het hoogste rechtscollege van Nederland.

Een kleine drie jaar geleden heeft de Raad van State het bestemmingsplan nog bekrachtigd, maar GiA en SGLA hebben sindsdien zoveel nieuwe feiten en fouten ontdekt, dat ze aan de Raad van State vragen om er nog eens goed naar te kijken. Dan gaat het bijvoorbeeld om vastgestelde fouten in verkeersmodellen, financiële onuitvoerbaarheid van het plan, en de enorme natuurschade door massale bomenkap, met onder andere dode dassen als gevolg.

Verkeerswethouder Buijtelaar is dit jaar afgetreden vanwege de verkeerde informatie die hij de gemeenteraad heeft verstrekt over de Westelijke Ontsluiting. In weerwil van het gemeentelijk verkeersmodel is het autoverkeer de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. In de spits kost de Westelijke Rondweg de automobilist volgens NDW-cijfers van de rijksoverheid slechts 4 minuten reistijd in plaats van het kwartier uit het Amersfoortse verkeersmodel. Het project van 68,3 miljoen euro ligt al anderhalf jaar stil omdat geen enkele aannemer zijn handen eraan wil branden.

De aanleg van de Westelijke Ontsluiting is een hoofdpijndossier in de Amersfoortse politiek en gaat een rol spelen in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar naar verwachting zal de Raad van State pas na de verkiezingen van 16 maart 2022 uitspraak doen.

Bijlagen:

  1. Artikel AD Amersfoort d.d. 23 februari 2020 professor Van Wee;
  2. Notitie m.b.t. Conclusies professor dr. Bert van Wee;
  3. Verschillenanalyse Verkeer;
  4. Schriftelijke raadsvragen en Foutieve informatievoorziening aan de Raad (a+b).
    1. 4a: Lijst met 44 onregelmatigheden (onjuist, onvolledig, verminkt) in antwoord College
    2. 4b: Foutieve informatievoorziening aan Raad nav Raadsvragen Amersfoort2014