Nieuwe voorzitter Groen in Amersfoort

Nieuwe voorzitter Groen in Amersfoort

Per 10 oktober 2021 stopt Christian van Barneveld als voorzitter van Groen in Amersfoort om zich te richten op zijn voorgedragen lijsttrekkerschap voor de Partij voor de Dieren en met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Michiel Mooibroek, die tevens bestuurslid is van de stichting, volgt Christian voorlopig op.

De Stichting Groen in Amersfoort is in 2018 ontstaan om samen met andere belangengroepen sterker te staan tegen grootschalige bomenkap en op te komen voor kostbaar groen en beschermde dieren in Amersfoort. Onder leiding van Christian van Barneveld is het onder andere gelukt het omstreden autoproject Westelijke Ontsluiting verder ter discussie te stellen. Daarnaast heeft de stichting zijn stem laten horen bij allerlei projecten in de stad waarbij het groen, bomen en gezonde lucht in het geding zijn, zoals bij de Omgevingsvisie en geplande biomassacentrales.

“We kunnen trots zijn op deze groene stad en dat moeten we zoveel mogelijk behouden en versterken. Daar blijven we ons voor inzetten”, zegt de nieuwe voorzitter Michiel Mooibroek. Al vele jaren voor de oprichting van Groen in Amersfoort was Michiel Mooibroek actief voor het behoud van bomen en groen zoals bij Park Randenbroek en Nimmerdor. Hij is de initiatiefnemer van de succesvolle petitie tegen de Westelijke Ontsluiting waarbij Groen in Amersfoort meer dan 10.000 handtekeningen heeft opgehaald tegen de kap van 3800 bomen voor de Westelijke Ontsluiting, onder het motto ‘Red de Boom, Kap de Weg’

Bestuursleden Christian van Barneveld & Michiel Mooibroek. Adviseur en vrijwilliger Dick Haver Droeze (foto AD)

Nieuw bestuurslid

Het bestuur van Groen in Amersfoort wordt versterkt met ecologe Elaine van Ommen Kloeke die al betrokken was als adviseur. Zij was onder meer betrokken bij het inspraakproces  over de Amersfoortse Heuvelrug,  de bomenkap bij het project Berg 7 (oa rond de Frisiabuurt), het Klooster OLV ter Eem en de nieuwbouwplannen op het terrein van Mgr. Blom aan de Barchman Wuytierslaan.