Stichting Groen in Amersfoort komt op voor al het groen, waardevolle planten & dieren en schone lucht in de gemeente Amersfoort en strijd zelfstandig of samen met bewoners om dit te behouden en te versterken. Enkele grotere projecten staan hieronder vermeld en publiceren wij de bijbehorende documenten in het dossier of bij de nieuwsberichten.

Westelijke Ontsluiting (4000 bomen)

Ons eerste grote project na de oprichting van de stichting om de 4000 bomen op de kap nomatie te voorkomen.

Amersfoortse Heuvelrugzone Visie

Stichting Groen in Amersfoort is gevraagd door de gemeente om mee te praten als gesprekspartner bij het opstellen van de visie voor Amersfoortse Heuvelrugzone

Bergkwartier

Stichting Groen in Amersfoort steunt bewoners Bergkwartier (Borgesiuslaan i.o) in hun bezwaar tegen onnodige bomenkap.

Biomassa centrales

In de strijd tegen CO2 afname is besloten een warmtenet aan te leggen die gestookt zal worden op houtige biomassa. Een totaal achterhaalt idee dat alleen voor een enorme kaalslag in de bossen gaat zorgen, voor veel meer CO2 uitstoot ( het is niet neutraal met iets wat weer 60-80 jaar moet groeien) en luchtvervuiling in de vorm van (ultra)fijnstof en stikstof. Wij strijden voor behoud van schone lucht en tevens behoud bomen en daar past houtige biomassa niet bij. In gesprek met de gemeente proberen we voor betere alternatieven te kiezen.