Stichting Groen in Amersfoort komt op voor al het groen, waardevolle planten & dieren en schone lucht in de gemeente Amersfoort en strijd zelfstandig of samen met bewoners om dit te behouden en te versterken. Enkele grotere projecten staan hieronder vermeld en publiceren wij de bijbehorende documenten in het dossier of bij de nieuwsberichten.

Westelijke Ontsluiting (4000 bomen)

Ons eerste grote project na de oprichting van de stichting om de 4000 bomen op de kap nomatie te voorkomen. Wij hebben met diverse onderzoeken aangetoond dat er fouten in het plan zitten en het verkeersmodel, de basis voor de toelage van de provincie (VERDER) onmogelijk kan uitkomen. Daarom vinden wij het onverantwoord dat de raadsleden en de provincie niet ingrijpen om de subsidie in te trekken en daarmee kostbare natuur en leefgebied beschermde natuursoorten redden. Zie de nieuwsberichten voor de diversie acties en onderzoeken over de Westelijke Ontsluiting.

Amersfoortse Heuvelrugzone Visie

Stichting Groen in Amersfoort is gevraagd door de gemeente om mee te praten als gesprekspartner bij het opstellen van de visie voor Amersfoortse Heuvelrugzone

Bergkwartier (Berg 7 project)

Stichting Groen in Amersfoort steunt bewoners Bergkwartier (Borgesiuslaan i.o) in hun bezwaar tegen onnodige bomenkap.
Helaas heeft de gemeente alle bezwaren en ideeën van bewonders afgewezen en zijn de 71 bomen reeds gekapt.

Zie nieuwsberichten onder BERG7

Groengordel Soesterkwartier

Stichting Groen in Amersfoort steunt de bewonersgroepen in het Soesterkwartier bij het beschermen van de Groengordel. Afgesproken was dat in deze groene zone geen bebouwing of doorgruising zou plaatsvinden, maar bij het plan voor de Nieuwe Poort is dit toch weer naar voren gekomen.

GiA heeft daarom ingesproken tijdens de ronde, waar tevens een motie is aangenomen dat er geen nieuwe doorkruisingen plaatsvinden en dat samen met bewoners een nieuw plan wordt gemaakt.

Houtstook / Houtige Biomassa centrales

Veel Nederlanders hebben last van houtrook. Dat is niet verwonderlijk omdat er naast de vele vuurkorven inmiddels meer dan 1 miljoen houtgestookte installaties in Nederland staan, nota bene het dichtstbevolkte land van Europa. [1]
Houtrook is heel erg ongezond, ook voor de stoker zelf. Het is een van de grootste fijnstof veroorzakers in Nederland! Fijnstof komt diep in je longen en vergroot de kans op allerlei ziekten, waaronder kanker, long- en hartaandoeningen, vooral bij kwetsbare groepen als kinderen en ouderen.
Omdat houtrook over de gemeentegrenzen heen gaat, vinden wij dat de landelijke overheid regels moet stellen. Maar ook lokaal in Amersfoort kan er genoeg gebeuren om houtstook aan banden te leggen. Daar proberen we de gemeente in te stimuleren en actief ideeën aan te dragen. Het is niet acceptabel dat vooral de stoker wordt beschermd. Iedereen heeft recht op schone lucht, juist in en rond zijn eigen woning.

Daarnaast heeft Amersfoort in de strijd tegen CO2 afname besloten een warmtenet aan te leggen die gestookt zal worden op houtige biomassa. Een totaal achterhaalt idee dat alleen voor een enorme kaalslag in de bossen gaat zorgen, voor veel meer CO2 uitstoot (het is niet neutraal met iets wat weer 60-80 jaar moet groeien) en luchtvervuiling in de vorm van (ultra)fijnstof en stikstof. RIVM waarschuwde niet voor niets in 2018 al voor de gezondheidsrisico’s die houtige Biomassa met zich mee brengt [2]. Wij strijden voor behoud van schone lucht en tevens behoud bomen en daar past houtige biomassa niet bij. In gesprek met de gemeente proberen we voor betere alternatieven te kiezen die echt bijdragen aan de energietransitie. Stichting Groen in Amersoort is tevens aangesloten bij de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales.

[1] https://houtrookvrij.nl/
[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden~b3dde011/