Groen in Amersfoort en SGLA winnen rechtszaak Westelijke Ontsluiting

Groen in Amersfoort en SGLA winnen rechtszaak Westelijke Ontsluiting

Rechtbank fluit B&W Amersfoort terug

Amersfoort – De Rechtbank Midden-Nederland heeft Burgemeester & Wethouders van Amersfoort teruggefloten in het project ‘Westelijke Ontsluiting’. Het College van B&W heeft ten onrechte een omgevingsvergunning afgegeven voor het gebruik van stroken grond voor de verankering van keerwanden. De uitspraak van de rechtbank in Utrecht is een nieuwe tegenvaller voor de gemeente Amersfoort bij de aanleg van de ‘Westelijke Ontsluiting’. De aanbesteding van het project is vorige zomer stilgelegd omdat geen enkele aannemer eraan wilde beginnen voor het vastgestelde budget.

B&W hadden op 15 mei 2019 een omgevingsvergunning afgegeven zodat de beoogde aannemer stroken grond zou kunnen gebruiken voor een ondergrondse verankering van keerwanden aan weerszijden van de hellingen naar de autotunnelbak onder de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. De stroken grond liggen onder meer op het terrein van het klooster OLV ter Eem en de Bernhardkazerne.

De Stichting Groen in Amersfoort en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort SGLA hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening. De Rechtbank Midden-Nederland geeft hen nu op drie punten gelijk. Allereerst is de verleende vergunning niet compleet, oordeelt de rechtbank. Verder kon de gemeente de afwijkingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’ niet toepassen ten behoeve van  een verkeersweg die mogelijk wordt gemaakt met  een ander bestemmingsplan, namelijk het bestemmingsplan ‘Westelijke Ontsluiting’. 

Onderzoek naar dassen

Het derde punt waarin Groen in Amersfoort en de SGLA gelijk krijgen van de rechtbank, gaat over de dassen in het gebied. Voorafgaand aan de vergunningverlening had de gemeente moeten onderzoeken of er vanwege de dassen een ontheffing of vergunning nodig is volgens de Wet Natuurbescherming. Al in 2019 tikte de provinciale handhavingsdienst RUD de gemeente Amersfoort hard op de vingers omdat de gemeente onvoldoende maatregelen had getroffen om de dassen  te beschermen bij de aanleg van kabels en leidingen in het projectgebied van de Westelijke Ontsluiting.

Het College van B&W kan in hoger beroep bij de Raad van State, of moet binnen veertien weken een nieuwe vergunning verlenen in lijn met het vonnis van de rechtbank. “We wachten de stappen van het College af”, zegt Peter de Langen van de SGLA. “Er lopen nog twee andere zaken bij de Raad van State: zo vragen we om herziening van het bestemmingplan Westelijke Ontsluiting, onder meer omdat B&W van Amersfoort alles en iedereen op het verkeerde spoor heeft gezet met foutieve verkeersmodellen.”

10.000 handtekeningen

Inmiddels heeft Groen in Amersfoort in een petitie al meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald tegen de nieuwe autoweg en voor het behoud van 2.300 grote bomen. Voor het reeds vastgelopen project zijn begin 2019 al 1.500 bomen gekapt. Ook in de monumentale kloostertuin van OLV ter Eem wil de gemeente Amersfoort honderden bomen kappen voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. SGLA en GiA proberen dit te voorkomen.

Bijlagen: