Uw donaties worden gebruikt voor het bevorderen van de bomenstand en het groen in Amersfoort. Het eerste project is het behouden van de 3500 bomen (met bijbehorend groen) die worden bedreigd door de Westelijke Ontsluiting.

Doneer een bedrag naar keuze (iDeal)

Liever via een overschrijving? Maak uw bijdrage over op bankrekeningnr. NL24INGB0008414338 tnv Stichting Groen in Amersfoort.

Onze stichting heeft geld nodig om onderzoek te kunnen laten doen. Denk bijvoorbeeld aan het recente verkeersonderzoek naar aanleiding van ontdekte fouten in het gemeentelijke verkeersmodel. Hebben politici besloten voor een weg zonder noodzaak, maar die wel 3500 bomen kost en minstens 68,3 miljoen euro?

Uw donaties worden ook gebruikt voor juridische procedures. Want anders dan vaak wordt gedacht, zijn er na de uitspraak van de Raad van State nog wel degelijk juridische mogelijkheden. Zo loopt een bezwaarprocedure tegen de  verlening van de ontheffing van de Wet natuurbescherming. De provincie heeft die ontheffing verleend terwijl bijvoorbeeld beschermde diersoorten (zoals das, boommarter, eekhoorn, egel, buizerd en havik) ontbreken in de gemeentelijke aanvraag.

Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Groen in Amersfoort stellen hun tijd en expertise kosteloos ter beschikking voor de groene zaak. Alleen als het echt niet anders kan, schakelen we betaalde professionals in.
De Stichting Groen in Amersfoort werkt aan het verkrijgen van de ANBI- status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn (zie voorwaarden Belastingdienst)

Heeft u toch nog vragen? Mail ons dan op info@groeninamersfoort.nl

Stuur uw gegevens door via het formulier op de hoofdpagina zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.