Wilt u de Stichting Groen in Amersfoort steunen? Fijn!
Elke bijdrage is welkom: 1 euro, 2 euro of een veelvoud daarvan…

Uw donaties worden gebruikt voor het bevorderen van de bomenstand en het groen in Amersfoort. Het eerste project is het behouden van de 3500 bomen (met bijbehorend groen) die worden bedreigd door de Westelijke Ontsluiting en zie ook onze andere projecten.

Wilt u ons steunen? Maak uw bijdrage over op bankrekeningnr. NL24INGB0008414338 tnv Stichting Groen in Amersfoort.

Uw donaties worden ook gebruikt voor juridische procedures. Want anders dan vaak wordt gedacht, zijn er na de uitspraak van de Raad van State nog wel degelijk juridische mogelijkheden. Zo loopt een bezwaarprocedure tegen de  verlening van de ontheffing van de Wet natuurbescherming. De provincie heeft die ontheffing verleend terwijl bijvoorbeeld beschermde diersoorten (zoals das, boommarter, eekhoorn, egel, buizerd en havik) ontbreken in de gemeentelijke aanvraag.

De gemeente gebruikt gemeenschapsgeld om zich te laten bijstaan door adviesbureaus en advocaten.
Zo gemakkelijk is het voor ons niet. Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Groen in Amersfoort steken eigen tijd, eigen expertise en eigen geld in de vele onderzoeken en acties. Alleen als het niet anders kan, schakelen wij betaalde professionals in.

De Stichting Groen in Amersfoort heeft tevens een ANBI- status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn (zie voorwaarden Belastingdienst)
RSIN: 8588.64.812

Heeft u toch nog vragen? Mail ons dan op info@groeninamersfoort.nl

Stuur uw gegevens door via het formulier op de hoofdpagina zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.