RUD handhaaft Last onder dwangsom Gebied Westelijke ontsluiting én Stichtse Rotonde

RUD handhaaft Last onder dwangsom Gebied Westelijke ontsluiting én Stichtse Rotonde

De Regionale Uitvoeringsdienst handhaaft het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de Gemeente Amersfoort. Ook wordt het stil leggen van de werkzaamheden bij herhaalde overtredingen niet uitgesloten.

De zienswijze die Wethouder Buijtelaar heeft ingediend wordt door de RUD wordt niet gehonoreerd.
De RUD benadrukt de gemeente niet moedwillig de dassen de dood heeft ingejaagd, maar concludeert op basis van haar eigen onderzoek dat de gemeente Amersfoort onvoldoende onderzoek heeft gedaan en onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De gemeente is daardoor tekortgeschoten in haar zorgplicht en de RUD handhaaft de last onder dwangsom.

De RUD gaat ook in op de insinuaties van de wethouder met betrekking tot het lokken van dassen met sardineblikjes. De RUD zegt hierover: “Wij mogen hopen dat de Stichting Groen in Amersfoort en DWG, die aangeven voor het belang van de dassen op te komen, zich niet bedienen van dergelijke afkeurenswaardige praktijken om sterker te staan in een maatschappelijke en politieke discussie.”

We kunnen de RUD geruststellen noch Groen in Amersfoort, noch de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi, heeft zich schuldig gemaakt aan het op enigerlei wijze lokken van dassen naar het plangebied en wij betreuren de lasterlijke aantijgingen van de wethouder.

In het nieuwe rapport geeft de RUD concrete voorbeelden hoede Gemeente tekort is geschoten in de genomen maatregelen en onderzoeken. Zo was de burcht op de Stichtse rotonde niet in beeld. De toezichthouder heeft geconstateerd dat deze bestaat uit meerdere dassenpijpen. Aan de zuid- en noordwestzijde van de rotonde werden vervolgens lange buizen geplaatst terwijl  dassen op de rotonde leven. Daarbij  is onvoldoende rekening gehouden met de vraag hoe de dassen van de rotonde in het bos konden komen en waar ze konden oversteken. Juist de barrièrewerking van dit soort buizen in relatie tot het niet voldoende in beeld zijn van de wissels en foerageerplekken is voor de RUD de meest belangrijke reden om overtreding van de zorgplicht aan te nemen.

De RUD waarschuwt de gemeente ook dat voordat verdere werkzaamheden plaatsvinden grondig onderzoek noodzakelijk is naar eventuele nadelige gevolgen voor de dassen.

Groen in Amersfoort is blij met dit duidelijke signaal van de RUD en is verheugd dat de last onder dwangsom gehandhaafd blijft. Wij gaan er van uit dat bij nieuwe overtreding de RUD handhavend zal optreden en desnoods, indien nodig, de werkzaamheden zal stil leggen.

Bijlage: