Laatste cijfers Nationale Data Wegverkeer

“Nóg betere doorstroming op bestaande westelijke rondweg”

De doorstroomsnelheid van het autoverkeer op de Barchman Wuytierslaan en Daam Fockemalaan is het afgelopen jaar verder verbeterd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Nationale Data van het Wegverkeer. De verbetering is volkomen in tegenspraak met wat de gemeentelijke projectleiders van de ‘Westelijke Ontsluiting’ op 22 januari 2019 aan de rechtbank Midden-Nederland vertelden.

De Utrechtse rechtbank heeft de toelichting van de Amersfoortse projectleiders geaccepteerd over het ‘groot openbaar belang’ van de autoweg en daarom op 22 januari afgezien van nader onderzoek naar de verkeersprognose voor 2025: een doorstroomsnelheid beneden de 25 km/u.

Na de uitspraak zijn de bewonersgroepen onmiddellijk in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De zitting dient donderdag 31 januari 2019 vanaf 14.30 uur in Den Haag.

Stokje steken voor de bomenkap

“Het verkeersmodel van de gemeente is gebrekkig en daarmee is de verkeersprognose voor 2025 onbetrouwbaar”, zegt Elbert Veerman die het verkeerskundig onderzoek van de bewonersgroepen coördineert. “Terwijl het model een verslechtering van de doorstroomsnelheid laat zien, laten ook de jongste cijfers weer een verdere verbetering zien op de bestaande westelijke rondweg.” De bewonersgroepen hopen dan ook dat de Raad van State wèl een nader onderzoek gelast naar het belang van de weg, en daarom donderdag 31 januari een stokje steekt voor de kap van de eerste 1800 bomen voor onderzoek en verlegging van kabels en leidingen. De gemeente wil op vrijdag 1 februari met man en macht de bomen gaan kappen, nog net voordat het broedseizoen begint.

NDW in tegenspraak met uitspraken projectleiders

Volgens de officiële Nationale Data van het Wegverkeer NDW is in de maand november van 2018 de doorstroomsnelheid in de ochtendspits verbeterd naar 35,1 km/u. Dat was een jaar eerder 33,9 km/u. In de avondspits van november 2018 is de snelheid gestegen naar 32,3 km/u, vergeleken met 30,5 km/u in november 2017. De doorstroomsnelheid komt steeds verder boven de vereiste 25 km/u te liggen.

De cijfers van de NDW zijn volledig in tegenspraak met wat de projectleiders ing. Helmer Nijland en ing. Anton van der Beek op 22 januari vertelden aan de rechtbank Midden-Nederland. Onder schamper gelach van Amersfoorters in de rechtszaal hield Nijland de Utrechtse rechters voor dat hij recent met de auto 20 minuten over de 2,5 kilometer van de bestaande westelijke rondweg had gedaan. En volgens zijn collega Van der Beek scheelde het vaak niets of het zou er nu al regelmatig vastlopen; laat staan in 2025, zoals het eigen verkeersmodel aangeeft. Vandaar de aanleg van de Westelijke Ontsluiting, aldus de projectleiders, waarvoor dan ruim 3500 bomen moeten worden gekapt, en waarvoor ook de leefgebieden van beschermde dieren onvermijdelijk moeten worden aangetast. “Een zaak van groot openbaar belang.”

Tevergeefs hebben de bewonersgroepen de rechtbank op 22 januari voorgehouden dat de huidige westelijke rondweg niet eens in de top 25 knelpunten van Amersfoort staat en dat de verkeersprognoses van de gemeente niet kunnen kloppen. Maar de rechtbank volgde projectleider Van der Beek in zijn toelichting dat de verkeersbewegingen als gevolg van de verhuizing van ziekenhuis De Lichtenberg echt wel zijn meegenomen en dat het foutief gebruikte aantal arbeidsplaatsen van bedrijventerrein Isselt, “na kalibratie”, een minimaal effect heeft op de verkeersprognoses. “Dit betekent dat verbetering van de verkeersdoorstroom, de leefbaarheid in de zin van lucht en geluid en de verkeersveiligheid, naar het oordeel van de rechtbank in dit geval een dwingende reden van groot openbaar belang oplevert”, aldus de rechtbank.

Gebrekkig verkeersmodel 2014

In de komende juridische procedures (en dus ook donderdag bij de Raad van State) verwijzen de bewonersgroepen naar gerenommeerde experts zoals professor dr. Bert van Wee van de TU Delft en de verkeerskundige ir. Joep Lax van XTNT uit Utrecht. “Deze deskundigen stellen grote vragen bij het verkeersmodel 2014 en de kalibratie”, aldus Veerman. “Er is steeds meer af te dingen op de onderbouwing van de nieuwe autoweg. Nu weer de nieuwste NDW-cijfers. Of de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Die zal volgens een nieuw rapport van Rijkswaterstaat leiden tot minder verkeer op de westelijke rondweg. Ga zo maar door. Wat ook te denken geeft: eerder bij de Raad van State beriepen de projectleiders zich nog voor de onderbouwing op een zogenaamd ‘Eemlandmodel 2014’ dat samen de regiogemeenten Nijkerk, Leusden en Soest zou zijn gemaakt. Maar uit de informatie die wij hebben van Rijkswaterstaat en de gemeente Soest blijkt dat het hier een eigen Amersfoortse update betreft van het Eemlandmodel 2011 met verouderde verkeerscijfers. De regio Eemland heeft deze update niet gevalideerd. Enzovoorts. Wij denken in elk geval dat er alle reden is voor nader onderzoek.”

Het voorlopig laatste woord hierover is morgen aan de staatsraad in Den Haag!

Leave a Reply

Your email address will not be published.