Opnieuw uitstel van de 3500-bomenkap

“Wat vindt de Utrechtse rechtbank vrijdag?”

Een verzoek van de stichting Groen in Amersfoort op 4 februari aan de rechtbank Midden-Nederland is onmiddellijk aanvaard: de gemeente Amersfoort moet het kappen van bomen langs de westelijke rondweg uitstellen tot aan de behandeling van de rechtszaak op 8 februari, 10.00 uur. Groen in Amersfoort wil weten wat de Utrechtse rechtbank vindt van de bescherming van de das, ree, sperwer, buizerd, eekhoorn en boommarter in het plangebied.

De gemeente Amersfoort wil zo snel mogelijk honderden bomen kappen langs de rondweg, maar ze heeft voor diverse beschermde diersoorten geen ontheffing aangevraagd bij de provincie Utrecht. De Wet natuurbescherming bepaalt echter dat het leefgebied van bijvoorbeeld de das niet zomaar mag worden verstoord of vernield. Volgens Groen in Amersfoort verblijven er dassenclans en veel meer beschermde dieren in het plangebied dan het natuuronderzoek van Bureau Waardenburg aan de gemeente Amersfoort heeft gemeld.

Staatsraad kende geen genade

Groen in Amersfoort heeft zijn verzoek aan de Utrechtse rechtbank meteen ingediend nadat de stichting op 4 februari “vooralsnog” in het ongelijk was gesteld door de Raad van State in Den Haag. In een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ bepaalde de Raad van State dat de gemeente alvast bomen mag gaan kappen, in afwachting van een diepgravende rechtszaak – een bodemprocedure – over de ontheffing van vijf beschermde dieren. Voor deze dieren zoals de rosse vleermuis had de gemeente wél ontheffing aangevraagd én ontvangen van de provincie Utrecht.

In zijn uitspraak van 4 februari zei staatsraad Eric Helder zich te kunnen voorstellen dat de rechters in de komende bodemprocedure zullen oordelen dat er in de toekomst een probleem zou kunnen ontstaan met de verkeersdoorstroming op de bestaande westelijke rondweg. Ook met het oog op verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder gaf staatsraad Helder het gelijk aan de gemeente Amersfoort en niet aan Groen in Amersfoort: de nieuwe Westelijke Ontsluiting zou nodig zijn. Minder ingrijpende manieren om de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid te bevorderen, die de genoemde dieren niet verstoren, konden in de ogen van de staatsraad “vooralsnog” geen genade vinden. Zo volgde hij de gemeente Amersfoort in haar stelling dat er een hoge geluidsbelasting is voor de bestaande woningen langs de Daam Fockemalaan en dat er daar niet genoeg ruimte beschikbaar is om ter plaatse een geluidscherm te plaatsen.

“Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen”, was de teleurgestelde reactie van voorzitter Christian van Barneveld op de uitspraak van de Raad van State: “In zijn belangenafweging heeft de staatsraad de oren wel heel erg laten hangen naar de gemeente. Helaas voor ons en voor de stad Amersfoort.”

Dank aan de donoren

Vrijdag 8 februari gaat Groen in Amersfoort de zaak bepleiten voor  de ontbrekende beschermde diersoorten. Van Barneveld: “Om ons gelijk te bevechten bij de rechtbank hebben we geld nodig, wij kunnen geen ozb heffen zoals de gemeente. Allereerst dank dus aan de vele donoren voor hun geweldige steun! En ook een nieuwe oproep: doneer alsjeblieft voor de komende rechtszaak.

Omdat de bomenkap dinsdag 5 februari zou beginnen, hadden actievoerders op 4 februari aangekondigd zich te gaan vastketenen aan de bedreigde bomen, bij de Stichtse rotonde waar de gemeente de kap wilde beginnen. “Mooi dat steeds meer mensen in de stad gaan beseffen wat voor een natuurramp er dreigt”, is de reactie van Van Barneveld. “Onlangs nog heeft de Partij voor de Dieren witte linten om de bomen gehangen en is er ook de mailactie gestart ‘Nee, ik wil dit niet!’. En nu is er dus die aankondiging om zich vast te ketenen. Het is een democratisch recht om te protesteren. Het zijn allemaal manieren om mensen bewust te maken van kaalslag voor een weg die geen doel dient. Groen in Amersfoort steunt iedereen die op een geweldloze manier voor de bomen opkomt.”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.