Kom in actie op 1 september: Red de boom, kap de weg!

Kom in actie op 1 september: Red de boom, kap de weg!

Manifestatie ‘Red de boom, kap de weg !’

Zaterdagmiddag 1 september, exact om 15.35, wordt 1 minuut stilte gehouden voor de 3500 bomen die de gemeente Amersfoort wil vellen voor de aanleg van de ‘Westelijke Ontsluiting’. De manifestatie vraagt aandacht voor de nieuwe feiten uit 2018 waaruit blijkt dat de aanleg van de rondweg volstrekt onnodig is, en dus geld- en boomverspillend,

De gemeente wil voor 67,1 miljoen euro een ‘Westelijke Ontsluiting’ aanleggen tussen de Stichtse Rotonde en Amsterdamseweg. Maar uit de feiten van 2018 blijkt dat er helemaal niets hoeft te worden ontsloten. De theoretische verkeersmodellen van de gemeente kloppen niet. Volgens die modellen zou er voortdurend file zijn op de bestaande westelijke rondweg.Volgens de metingen van bewonersgroepen van de werkelijke situatie rijdt het autoverkeer 36 km/u gemiddeld in de spits. Door de verhuizing van het ziekenhuis De Lichtenberg is er op de bestaande westelijke rondweg ruimte genoeg, ook in de verre toekomst.

Toch wil de gemeente Amersfoort het oude autoplan doordrukken: ten koste van cultureel erfgoed (OLV ter Eem en het Belgenmonument), ten koste van schone lucht en ten koste van 3500 bomen. Dit najaar wil de gemeente grootschalig gaan kappen, in elk geval 418 honderden bomen volgens de gemeentelijke verordening. Tegen de kapvergunning, die de gemeente afgeeft, kunnen bewoners bezwaar maken. Maar mogelijk wil de gemeente dit najaar nog veel meer bomen kappen in het bos, waartegen geen bezwaar mogelijk is. Voor deze massale kap volstaat een kapmelding bij de provincie Utrecht. Dezelfde provincie die de gemeente Amersfoort subsidieert met 60 miljoen euro voor de aanleg van de autoweg.

Stilte om 35 minuten en 00 seconden

De manifestatie op zaterdag 1 september staat in het teken van protest tegen de grootschalige kap voor de onnodige weg. De manifestatie wil de politiek laten zien dat de bevolking zeer bezorgd is over de voorgenomen kap van 3500 bomen; 6 x zoveel bomenkap als in Amelisweerd in 1982. De stichting Groen in Amersfoort dringt er gezien de nieuwe feiten uit 2018 bij de Amersfoortse politiek en bij de provincie Utrecht op aan, om te kappen met de weg.

Verzameld wordt zaterdag 1 september om 15.30 uur op de Appelmarkt, op het grote terras van café De Dikke Koning. Na een korte toespraak van Christian van Barneveld, voorzitter van de Stichting Groen in Amersfoort, is het om exact 35 minuten en 00 seconden, 1 minuut stil op de Appelmarkt.

Help mee deze onnodige autoweg te voorkomen en red 3500 bomen:

  • Vertel buren, vrienden en familie over de dreigende natuurramp in Amersfoort.
  • Teken allemaal de petitie op www.petities24.com/nee-tegen-westelijke-ontsluiting
  • Zorg dat je politieke partij de nieuwe feiten uit 2018 kent en vraag: Wat gaan jullie daarmee doen?!
  • Sponsor onze acties: Maak euro’s over naar Stichting Groen in Amersfoort, bankrek.: NL24 INGB 0008 4143 38

BLIJF VAN ONS BOS AF !

Na de 1 minuut stilte is er gelegenheid voor doneren, petitie ondertekenen en gesprekken. De oproep van Christian van Barneveld, voorzitter van ‘Groen in Amersfoort’: “Nodig iedereen in je eigen omgeving uit voor deze manifestatie. Laten we ons democratisch recht gebruiken om te laten zien dat de 67,1 miljoen gemeenschapsgeld beter besteed kan worden en de 3500 volwassen bomen gespaard.”

Poster

Voorafgaand aan de manifestatie delen vrijwilligers van Groen in Amersfoort flyers uit aan het publiek in de Amersfoortse binnenstad.
Hang deze poster voor je raam en verspreid dit bericht op Facebook, Twitter, Whatsapp groepen van vrienden, verenigingen, etc in Amersfoort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.