Nieuwe Feiten 2018 Westelijke Ontsluiting: Verzoek tot herziening bestemmingsplan

Voorzitter ‘Groen in Amersfoort’ bij de gemeenteraad van Amersfoort:  

“Kap met deze onzalige, onnodige weg’

‘Groen in Amersfoort’ heeft op 28 augustus de gemeenteraad van Amersfoort gevraagd onmiddellijk te kappen met de ‘Westelijke Ontsluiting’ en het groen en de 3500 bomen in westelijk Amersfoort te behouden.   

“Gezien de ontdekte nieuwe feiten uit 2018 kan het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting uit 2016 onmogelijk in stand blijven. Vandaar dat wij u als gemeenteraad bij deze formeel verzoeken het bestemmingsplan te herzien”, zei Christian van Barneveld, voorzitter van de Stichting ‘Groen in Amersfoort’ tegen Ben van Koningsveld, vice-voorzitter van de Amersfoortse gemeenteraad.
Groen in Amersfoort vraagt om de situatie aan de bestaande westelijke rondweg vast te leggen zoals die nu is. De gemeenteraad wordt daarom nu ook verzocht “om de aanvraag van de kapvergunning in te trekken en geen enkele onomkeerbare vervolgstap meer te zetten.”
Namens de gemeenteraad nam Van Koningsveld het forse document ‘Nieuwe Feiten 2018 in ontvangst, waaruit blijkt dat Amersfoort een onnodige autoweg wil gaan aanleggen ten koste van 67,1 miljoen euro en ten koste van 3500 bomen.

4500+ handtekeningen

In drie weken tijd is het aantal handtekeningen tégen de weg en vóór de bomen verdubbeld naar ruim 4500 handtekeningen. Meer dan driekwart van hen komt uit Amersfoort, honderden handtekeningen komen uit Soest en Leusden. “Maar ook in andere plaatsen raakt Amersfoort bekend als een stad die slecht zorgt voor zijn Groen en een ouderwets autoproject erdoor wil drukken”, zei Van Barneveld. “Al deze 4500 mensen willen dat de gemeenteraad van Amersfoort gaat kappen met deze onzalige, onnodige weg. Zij willen dat u nu de nieuwe feiten van 2018 onder ogen ziet en de 3500 bomen gaat redden voor onze stad; voor ons en onze kinderen.”

Van Koningsveld toonde zich namens de gemeenteraad onder de indruk van de meer dan 4500 handtekeningen die inmiddels zijn gezet onder de petitie tegen de ‘Westelijke Ontsluiting’. “Dit is zeker een belangrijk signaal waar we goed naar moeten kijken”. Van Barneveld van ‘Groen in Amersfoort’ nodigde de aanwezige raadsleden van diverse partijen uit om ook deel te nemen aan de manifestatie van 1 september op de Appelmarkt: “Om dan 1 minuut stil te zijn, en ook uw handtekening te zetten tegen de weg en voor de 3500 bomen”.

Onderzoek: kleine verbeteringen volstaan

Behalve het ‘nieuwe-feiten-document’ van 17 pagina’s overhandigde Van Barneveld ook het ‘uitgebreide onderzoek‘ van een team studenten van de Wageningse Universiteit. Het onderzoeksteam verbaast zich dat Amersfoort die zich als groene stad profileert de negatieve effecten van de grootschalige bomenkap niet heeft betrokken bij het besluit tot aanleg van de nieuwe weg. Het onderzoeksteam trekt uiteindelijk de noodzaak van het hele project ‘Westelijke Ontsluiting’ in twijfel: Kan de gemeente niet beter volstaan met een aantal kleine verbeteringen aan de bestaande rondweg?

‘Doe Maar Niet’

Na de overhandiging van de documenten, hief een gemengd koor ‘Doe Maar Niet’ het lied ‘De Boom’ aan, een bewerking van ‘De Bom’ van Doe Maar.

https://www.youtube.com/watch?v=f_O5KCJjdyE

Lyrics van ‘De Boom’

“Lekker plannen maken

Totdat de boom valt

tGaat om de toekomst”

Totdat de boom valt

Van 1200 autos

Totdat de boom valt

Half minuutje reistijdwinst

Totdat de boom valt

 

En tot de boom valt

Lieg ik in mijn nette pak

Besluiten en budget op zak

Mijn centjes en wethouderschap

In de versteende hitte van de stad

Maar raak

 

Laat maar kappen want

Het komt er toch wel van

Het geeft niet wat je zegt

Het hele bos moet weg

De bomen hebben pech

De bomen hebben pech

 

Verkeerd modellen maken

Totdat de boom valt

Tig miljoen betalen

Totdat de boom valt

RHDHV kwadraat

Totdat de boom valt

Asfalt weg, bomen weg, beesten weg en geld weg

Waar een wil is, is geen weg.”

Documenten:

  1. Brief gemeenteraad + B&W
  2. Nieuwe Feiten 2018 ‘Westelijke Ontsluiting’
  3. Rapport ACT-groep over West-Tangent Amersfoort

Video registratie door AmersfoortGezien

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.