‘Groen in Amersfoort’ bij de provincie Utrecht

“Geld- en boomverspillend project zonder noodzaak”

De stichting ‘Groen in Amersfoort’ heeft op 3 september de provincie Utrecht gevraagd met de gemeente Amersfoort te overleggen over de inruil van de ‘Westelijke Ontsluiting’ voor projecten die wél bijdragen aan een betere provincie.

“De Provincie Utrecht kan een hoofdrol spelen in de herbesteding van 60 miljoen gemeenschapsgeld dat nu nog is gereserveerd voor een achterhaald autoproject”, zei Peter de Langen namens de stichting ‘Groen in Amersfoort’ bij de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten Utrecht. “Uit de nieuwe feiten uit 2018 komt steeds meer en steeds weer naar voren dat de weg helemaal niet nodig is.”

Omdat de gemeente Amersfoort massale bomenkap heeft gepland voor dit najaar, heeft ‘Groen in Amersfoort’ maandagmiddag een brief overhandigd aan commissievoorzitter Karin Boelhouwer met een zéér dringend verzoek: “Wanneer de gemeente Amersfoort u eerdaags benadert met een melding vanwege massale bomenkap vragen wij u zeker niet akkoord te gaan.” Vanwege de aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort dreigt de kap van 3500 grote bomen. “6 x het aantal gekapte bomen in 1982 in Amelisweerd”, aldus De Langen.

Subsidie VERDER

De provincie Utrecht heeft 60 miljoen euro subsidie gereserveerd uit het programma VERDER om de Westelijke Ontsluiting aan te leggen en de doorstroomsnelheid van het autoverkeer te bevorderen. Want volgens het verkeersmodel van de gemeente Amersfoort zou het verkeer er volledig vastlopen. Maar volgens de 160 metingen van bewonersgroepen in juni 2018 is er in de ochtend- en avondspits een doorstroomsnelheid van 36 kilometer per uur gemiddeld. Dat is 11 kilometer boven de subsidienorm van VERDER.

In antwoord op vragen van commissieleden antwoordde gedeputeerde Dennis Straat van Mobiliteit dat hij het verzoek van de stichting Groen in Amersfoort eerst gaat lezen voordat hij met een inhoudelijke reactie kan komen. Maar over het proces zei de gedeputeerde al wel: “De financiële toets van de gemeente Amersfoort verwacht ik in november dit jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het project. De provincie gaat toetsen op de subsidievoorwaarden.”

Onderzoek: kleine verbeteringen volstaan

Bij de brief ontving de provinciale commissie Mobiliteit het ‘nieuwe-feiten-document’ van 17 pagina’s en een uitgebreid onderzoek van een team studenten van de Wageningse Universiteit. Het onderzoeksteam trekt de noodzaak van het hele project ‘Westelijke Ontsluiting’ in twijfel: Kan de gemeente niet beter volstaan met een aantal kleine verbeteringen aan de bestaande rondweg?

Documenten

  1. Brief provincie Utrecht
  2. Nieuwe Feiten 2018 ‘Westelijke Ontsluiting’
  3. Rapport ACT-groep over West-Tangent Amersfoort

Leave a Reply

Your email address will not be published.