Nota ‘Gegoochel met cijfers’ legt inconsequenties in B&W-ramingen bloot

“Volstrekt onduidelijk of Westelijke Ontsluiting binnen budget kan blijven” 

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 4 september 2018 unaniem besloten tot een second opinion op de financiële raming van de Westelijke Ontsluiting. Daarom heeft de stichting Groen in Amersfoort in een uitvoerige nota ‘Gegoochel met cijfers’ de kostenoverzichten op een rij gezet die het College van B&W de afgelopen vijf jaar de gemeenteraad heeft voorgeschoteld. Slotsom: “Op basis van de aangeleverde cijfers en van de aanbestedingsindex  is volstrekt onduidelijk of de weg binnen het budget van 67,1 miljoen euro kan worden aangelegd.”

Door een inconsequente indeling van kostenposten zijn de tot nu toe verschenen overzichten van B&W lastig te vergelijken, constateert Groen in Amersfoort. Maar met de nodige slagen om de arm is het de stichting toch gelukt enige orde te scheppen in het doolhof van financiële opstellingen door het College.

De financiële reconstructie roept vragen op ten aanzien van alle belangrijke aspecten: risico-reserveringen, bouwkosten, verwervingskosten, plankosten, en ook kostbare toevoegingen aan het plan zoals een fietsbrug over het spoor en een herinrichting van de entree van het Dierenpark Amersfoort.

De nota sluit af met tientallen suggesties en adviezen voor een heldere en complete second opinion. Daarnaast kunnen de raadsleden gebruikmaken van een uitgebreide checklist voor de beoordeling van kosten.

De financiële reconstructie van Groen in Amersfoort kijkt terug tot december 2013, toen de gemeenteraad het budget van 67,1 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

Documenten:

Leave a Reply

Your email address will not be published.