Doorstroomsnelheid westelijke rondweg in spits is 36 km/u

Doorstroomsnelheid westelijke rondweg in spits is 36 km/u

Auto’s rijden in de spits gemiddeld 36 kilometer per uur op de Daam Fockemalaan en de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort. Dat blijkt uit metingen, in de afgelopen twee weken, door bewoners uit het Bergkwartier. Deze doorstroomsnelheid is veel hoger dan de prognose van de gemeente.

Bewoners meten geen noodzaak voor Westelijke Ontsluiting

Tijdens de drukste spits hebben de bewoners de eerste weken van juni 60 metingen verricht op de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan. De gemeten snelheid zit 11 kilometer boven de vereiste norm uit het regionaal mobiliteitsplan VERDER van 25 km/u, en zelfs 16 kilometer boven de snelheid die de gemeente theoretisch heeft berekend met haar verkeersmodel uit 2014. “Het klopt gewoon niet”, zegt Elbert Veerman, bewoner van de Prins Constantijnlaan. “De werkelijkheid die wij nu in de praktijk meten, wijkt wel heel erg af van de theoretische werkelijkheid van de gemeente. Dit vraagt om een onafhankelijke herberekening, voordat Amersfoort bomen gaat kappen.” De aanleg van de Westelijke Ontsluiting is geraamd op 68,3 miljoen euro en de gemeente wil er 3500 bomen voor kappen. “Totaal onnodig”, vinden de bewoners.

Een internationale autoriteit op verkeersgebied, professor Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft, had twee maanden geleden al zijn twijfels geuit over de geschiktheid van het door de gemeente gebruikte verkeersmodel voor de berekening van snelheden. Veerman: “De gemeente heeft de doorstroomsnelheid slechts eenmaal gemeten. Dat was in 2011, enkele jaren voor de verhuizing van de verkeersmagneet ziekenhuis ‘de Lichtenberg’ in december 2013. Om een betrouwbaar beeld te krijgen, had je ook de doorstroom moeten meten ná die verhuizing.”

Dit voorjaar wezen Amersfoortse bewonersgroepen op de fouten met het ziekenhuis in het verkeersmodel van de gemeente. De SP kwam met een motie voor een herberekening. Nadat de gemeenteraad op 15 mei 2018 liet weten niet op haar schreden te willen terugkeren en een herberekening afwees, zijn de bewoners van het Bergkwartier zelf dagelijks metingen gaan doen.

Op de site van de stichting ‘Groen in Amersfoort’ staan binnenkort de filmpjes van de doorstroming van het autoverkeer in de spits op de bestaande westelijke rondweg, met de bijbehorende TomTom-fileoverzichten van Amersfoort.
‘Groen in Amersfoort’ is een kersverse stichting ter bevordering van de bomenstand en het groen in Amersfoort. Het eerste project is het behouden van de 3500 bomen (met bijbehorend groen) die worden bedreigd door de Westelijke Ontsluiting. ‘Groen in Amersfoort’ vraagt om donaties voor onderzoek en voor juridische procedures.

Bijschrift grafiek:

De gemiddelde doorstroomsnelheid die de bewoners hebben gemeten tijdens de eerste twee weken van juni 2018 is 36 kilometer per uur. Dat wijkt sterk af van de cijfers uit het verkeersmodel 2014 van de gemeente: 20 kilometer per uur in 2018. Basis voor het gemeentelijk verkeersmodel is een eenmalige meting uit 2011, vóór de verhuizing van ziekenhuis de Lichtenberg eind 2013.

Het criterium voor de provinciale miljoenensubsidie voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is een verhoging van de doorstroomsnelheid tot minimaal 25 km/u (regionaal mobiliteitsplan VERDER). De bewonersmeting van juni 2018 laat zien dat de werkelijke snelheid (36 km/u) ruim boven deze 25 km/u norm ligt. Volgens de gemeenteberekening zou de doorstroomsnelheid nu al jaren onder de 25 km/u liggen.

De metingen van de bewoners en de berekeningen van de gemeente zijn een gemiddelde in de drukste spits (8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur).

Leave a Reply

Your email address will not be published.