Stichting Groen in Amersfoort is LIVE!

Stichting Groen in Amersfoort is LIVE!

Geen 3500 bomen kappen maar onmiddellijk kappen met de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Dat is het eerste project van de Stichting Groen in Amersfoort. De stichting is woensdag 6 juni 2018 opgericht en meteen live gegaan met de website https://www.groeninamersfoort.nl/

Het algemene doel van de Stichting is het bevorderen van de bomenstand en groen in Amersfoort. Daarvoor vraagt de stichting via haar website om donaties. “Met een donatie kan iedereen laten zien een groen Amersfoort te willen én daar concreet aan bijdragen”, zegt voorzitter Christian van Barneveld. “De donaties gebruiken we nu eerst om de 3500 grote bomen van de dodenlijst te krijgen. Wie legt er nou een weg aan die niet nodig is en die ten koste gaat van zoveel groen?”

De Stichting Groen in Amersfoort is een initiatief van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), Vereniging Behoud Bos
Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB), Buurtcomitié Beroemde Vrouwenbuurt, bewoners aan de Prins Constantijnlaan in Amersfoort, en andere
betrokkenen die zich sterk maken voor het groen in Amersfoort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.