Grondslag onder het project westelijke ontsluiting, de nut & noodzaak, is vervallen!

Grondslag onder het project westelijke ontsluiting, de nut & noodzaak, is vervallen!

De grondslag onder het project westelijke ontsluiting, de nut & noodzaak, is vervallen

Het expertteam verkeer en de vrijwilligers van Groen in Amersfoort kwam hier na 2 jaar onderzoek van openbare data en het doen van specifieke eigen tellingen en metingen achter. XTNT trok vervolgens op basis van de data verkeerskundige conclusies, maar gaf aan dat, hoewel de conclusies op basis van de aangeleverde data helder zijn, zij om tijds- en kostenredenen niet in staat was geweest alle openbare data en tellingen/metingen te controleren. Echter, de grote hoeveelheid gebruikte data uit de openbare bronnen moet betrouwbaar worden geacht, zo stelt hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft. De betrouwbaarheid van de data maakt dat de hoofdconclusie van XTNT dus nog steeds overeind staat.

Mogelijke verklaringen fouten gemeentemodel

Hoogleraar van Wee: “In de praktijk zijn er altijd wel fouten uit de data van een modelberekening te halen, maar de gebruikte verkeersdata van CBS, NDW, Google en TomTom moeten we betrouwbaar achten door hun grote massa. En dat mag je ook van de gebruikte data van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht verwachten. Eventuele beperkte fouten in de data hebben daarmee vrijwel geen effect op de conclusies van XTNT dat de gemeentelijke verkeersprognoses er zo flink naast zitten. Temeer gezien de huidige vrije capaciteit op de Westelijke Rondweg en de vrije capaciteit van ca 30%-40% in 2030.”
Professor Van Wee ziet 4 mogelijke verklaringen:

  1. De data van het gemeentelijk verkeersmodel bevat ernstige gebreken.
  2. Het model zelf en/of de dynamische snelheidsberekening is fout.
  3. Een combinatie van 1 en 2.
  4. Een andere oorzaak.

    “De gemeente Amersfoort moet maar eens uitleggen hoe het komt dat de prognoses in het gemeentelijk verkeersmodel zo sterk afwijken van de werkelijkheid op de Westelijke Rondweg in Amersfoort”, vindt professor dr. Bert van Wee. “Misschien is het te begrijpen als de gemeente de verkeersdata beschikbaar stelt.”

    In bijgaand document treft u een samenvatting aan van de belangrijkste verschillen tussen het verkeersmodel en de harde data. Het aantal auto’s bij de spoorwegovergang is ongeveer 50% minder dan verwacht. De werkelijke reistijd is slechts 4 minuten in de spits, en niet de door de gemeente voorspelde 15 minuten, zelfs buiten de spits. Daarnaast treft u het advies aan van professor dr. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid TU-Delft. Deze brief is naar de raadsleden, Burgemeester en Wethouders en de Provinciale Statenleden gestuurd met het verzoek dit nog eens heel kritisch naast de subsidievoorwaarden voor dit plan te leggen.

Bijlages:

Leave a Reply

Your email address will not be published.