Berg 7: Inspraak is bezigheidstherapie (ingezonden brief)

Berg 7: Inspraak is bezigheidstherapie (ingezonden brief)


Waar het misgaat met de inspraak in Amersfoort

Het is gebeurd, de inspraak van de bewoners heeft niets opgeleverd : de bomen in de Borgesiuslaan zijn gesneuveld. En na de aanleg van de gescheiden riolering komen rode en gele klinkers terug waar asfalt en grindpaden expliciet in het toetsingskader van het pas enkele jaren oude bestemmingsplan staan.

Waar ging (gaat?) het mis? In ieder geval als je keurig de procedures volgt en niet massaal op de stoep van het gemeentehuis verschijnt!!!
Het ligt niet aan het traject zelf met inloopavonden en verspreiding van de plannen. Maar in de afhandeling van de reacties:

1. Inloopavond

Bij de eerste inloopavond wordt verteld dat er nog geen concrete invulling is van de eindinrichting. De avond is bedoeld om wensen van de bewoners op te halen.
Prima start.

2. Conceptplan

Bij het conceptplan gaat het al mis.
Allereerst bevat het wijzigingen die niemand heeft gevraagd en, sterker nog, zelfs expliciet zijn vermeld als niet gewenst

 • Rode en gele klinkers
 • Kap van alle bomen
 • Herplant met gemengde boomsoorten

  Allemaal door de gemeente bedacht!

3. Afhandeling bezwaren

En vervolgens bij de afhandeling van de bezwaren:

 • Bij de presentatie van het conceptplan wordt gezegd dat het “maar” een concept is.
  En bezwaren/wijzigingsvoorstellen worden (keurig) verzameld.
 • Maar als het definitieve plan wordt gepresenteerd waarin géén van de bezwaren/wijzigingen is meegenomen, blijkt ineens de deur op slot!
  Reacties worden louter juridisch afgehandeld!!
 • De rode/gele klinkers zijn conform de procedures besproken met de toetsingscommissie voor beschermd stadsgezicht die de wijziging goedkeurt.
  Juridisch dus afgedekt. Maar niet geluisterd naar de bewoners, die helemaal geen wijziging in het beschermd stadsgezicht willen.
 • Kap van de bomen wordt gebaseerd op rapport van expert. Maar nergens wordt in dat rapport gesteld dat kappen de enige oplossing is. Kan ook niet want 25 jaar geleden bleek het ook mogelijk om het riool te vervangen met behoud van de bomen. Ze stonden er tot maandag nog!!!!
 • De herplant met gemengde bomen negeert de handtekeningen van het grootste gedeelte van de (buurt)bewoners die geen kap willen van de huidige bomen, dús behoud van de laan met één soort: prunus.
 • Alleen de 7 reacties op de formele procedure (vervangende boomkeuze aan de gemeente melden) tellen. Maar als je de huidige boom(soort) wilt behouden, ga je toch niet een vervangende boom kiezen!

Conclusie:

 • Echt overleg vindt niet plaats.
  Bewoners kunnen/mogen wensen/wijzigingen indienen. Maar het is éénrichtingsverkeer en het eindresultaat is alleen op juridische gronden aan te vechten. De gemeente kan dus doen en laten wat ze wil als het juridisch maar klopt!!!
 • En als er al overleg plaatsvindt (bewoners Regentpark), wordt het definitieve plan al gepubliceerd terwijl de gesprekken nog gaande zijn. Waarna de bezwaren/voorstellen vervolgens op juridische gronden worden afgewezen.

Op deze wijze is inspraak gewoon bezigheidstherapie. Waar de meeste bewoners trouwens al achter gekomen zijn. Want bij het ophalen van handtekeningen tekenden velen met de opmerking dat het waarschijnlijk niks zou gaan helpen. Zover is de gemeente al losgezongen van zijn bewoners, alle goed bedoelingen ten spijt.

Als de gemeente echt inspraak wil, worden de (concept)plannen gebaseerd op wat de bewoners aangeven. En alleen op onoverkomelijke punten hiervan afgeweken (met onderbouwing). Nu is de werkwijze exact het omgekeerde: wat de gemeente heeft bedacht, tenzij juridisch niet haalbaar of tenzij de bewoners zich massaal meteen op de stoep van het gemeentehuis melden.

Mede namens Elaine van Ommen Kloeke, Dick Haver Droeze en Christian van Barneveld. En waarschijnlijk veel andere buurtgenoten en overige Amersfoorters.

Theo Reymer
Borgesiuslaan 37
3818JV Amersfoort

PS. Een klein gebaar van achteraf nog enigszins luisteren naar de bewoners zou zijn om bij de herplant alsnog te kiezen voor één uniforme boomsoort: de huidige Prunus serrulata “Kanzan”
(60 handtekeningen). En aan de 7 bewoners die een voorkeursboomsoort uit het gemeenteaanbod hebben gekozen voor plaatsing ter hoogte van hun huis, hun keuzeboom te schenken voor plaatsing in eigen tuin.

En eigenlijk, asfalt met grindasfalt (als in de zijstraten) of desnoods, als er echt een belangrijke reden is voor klinkers, dan zwarte ipv rode: kleine moeite, groot gebaar. Hoe makkelijk kan het zijn?

Downloads:

Brief Theo Reymer

Video