Stemwijzer Westelijke Ontsluiting

Stemwijzer Westelijke Ontsluiting

Op welke partij ga ik woensdag stemmen? Doe hier de WO-stemwijzer 2019!

 Volg de vragen en vind de partij die bij je past. Nadere uitleg over het standpunt van de verschillende partijen vind je onder de de stemwijzer. De partijen staan op alfabetische volgorde.

1. Wat vind je in het algemeen van meer asfalt voor auto’s?

 1. Hoe meer hoe beter! → Ga door naar vraag 5
 2. Het kan soms nodig zijn → Ga door naar vraag 3
 3. Dat lijkt me geen goed idee → Ga door naar vraag 2
 4. Over mijn lijk. Ik keten me desnoods vast aan een boom → Ga door naar vraag 4

2. Oké, meer asfalt is geen goed idee, maar mag een partij instemmen met de Westelijke Ontsluiting als prijs voor deelname aan de coalitie?

 1. Als je er een fiets- en voetgangersbrug met een helling van 4% voor terugkrijgt waarvan het voetpad niet voldoet aan de normen → Ga door naar vraag 7
 2. Als het nodig is voor deelname aan de coalitie → Ga door naar vraag 3
 3. Nee, het is een principekwestie → Ga door naar vraag 4
 4. Als duidelijk is dat er écht een probleem is → Ga door naar vraag 6

3. Waarom is het soms nodig?

 1. Als het verkeer altijd vaststaat en een goed verkeersmodel aantoont dat het ook in de toekomst vaststaat → Ga door naar vraag 6
 2. Omdat ik spoorwegovergangen haat → Ga door naar vraag 7
 3. Omdat dat zo afgesproken is in de coalitie → D66
 4. Omdat een meerderheid toch al voor is → GroenLinks

4. Weet je dat zeker?

 1. Ja, sowieso → Ga door naar vraag 8
 2. Nou, ik loop niet voor niks mee in een stille tocht → Ga door naar vraag 8
 3. Oké, dat is misschien iets te principieel → Ga terug naar vraag 3

5. Wat vind je het grootste gevaar voor Nederland?

 1. De islam → PVV
 2. Klimaatwetenschappers → Forum voor Democratie
 3. Het niet aanleggen van de Westelijke Ontsluiting → VVD

6. Rijd je wel eens in de spits over het huidige tracé van de Westelijke Ontsluiting?

 1. Ja, dat rijdt lekker door → Ga door naar vraag 9
 2. Ja, dat kost me twintig minuten → Solliciteer bij de Gemeente Amersfoort
 3. Nee → Bekijk op deze filmpjes hoe “druk” het is en ga terug naar vraag 2

7. Wie is je politieke inspiratiebron?

 1. Joop den Uyl → PvdA
 2. Jezus van Nazareth → ChristenUnie
 3. Atatürk → DENK
 4. Jan Terlouw → Ga terug naar vraag 2
 5. Hans van Mierlo → D66
 6. Ruud Lubbers → CDA
 7. Astrid Janssen → GroenLinks

8. Welke actie heeft je voorkeur?

 1. Vastketenen aan bomen → SP
 2. Stille protestmars → Partij voor de Dieren
 3. Kritische vragen over bedreigde dieren → Partij voor de Dieren
 4. Kritische vragen over de geldverspilling → SP

9. Moeten we 68,3 miljoen euro belastinggeld uittrekken om de doorstroming op de rondweg te “verbeteren”?

 1. Ja → Ga terug naar vraag 7
 2. Laten we daar nog eens kritisch naar kijken → CDA
 3. Nee → Ga terug naar vraag 8

 

Wat vinden de partijen? Zoek de partij die volgens de stemwijzer bij je past!

Ze staan op alfabetische volgorde.

CDA:

Het CDA maakt deel uit van de provinciale coalitie die de Westelijke Ontsluiting mogelijk maakt. In zijn verkiezingsprogramma spreekt het CDA zich niet uit tegen de weg, maar de partij noemt het evenmin een knelpunt dat moet worden aangepakt. Lokaal heeft het CDA in het verleden voor de weg gestemd, maar sinds de afgelopen raadsverkiezingen is de partij steeds kritischer geworden. Wie weet wordt het CDA ook provinciaal kritischer gezien de financiële problemen van de provincie Utrecht en de 50 miljoen die kan worden bespaard met de bewonersvariant voor de Westelijke Ontsluiting…

WO-score: 5,5


ChristenUnie:

“Investeer in OV en fiets boven de auto” en “Aanleg of uitbreiding van wegen is alleen bespreekbaar wanneer dit per saldo de leefbaarheid ten goede komt” schrijft de CU in haar verkiezingsprogramma. Felle tegenstander van de WO,  zou je denken, maar in Amersfoort is de CU een van de meest geharnaste voorstanders. Als je de CU-fractie volgt op social media is wel duidelijk waarom. Fractievoorzitter Kennedy is vooral blij dat de provincie betaalt, en als je CU-woordvoerder Hunink moet geloven wordt voor 68,3 miljoen vooral een fantastisch fietspad met fietsbrug aangelegd en is de autoweg slechts bijvangst. Wel een bonuspunt voor de onvermoeibare wijze waarop Hunink het standpunt openlijk blijft verdedigen.

WO-score: 3


D66:

Landelijk profileert D66 zich als groene motor van het kabinet, maar lokaal en provinciaal zit D66 in coalities die de WO willen aanleggen. In het verkiezingsprogramma  staat: “D66 gaat niet blind door op ingeslagen wegen, maar toetst bij wegen die voor meer dan 50% door de provincie gefinancierd worden, voor aanbesteding of nut en noodzaak nog steeds overeind staan. Als dit onduidelijk is, monitoren we gedurende enkele jaren hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt voordat een weg wel of niet wordt aangelegd.,” Tegen de WO dus? Nee, lijsttrekker Marc de Droog benadrukt dat deze tekst – een amendement van D66-leden  – niet voor de WO geldt: “Wij leggen ons neer bij een project dat democratisch tot stand is gekomen.” Vreemd, want uit de toelichting bij het amendement blijkt zonneklaar dat de D66-leden juist willen dat de provincie ook ‘oude’ projecten nogmaals toetst. Van een gemeenteraad die een grote zak gratis belastinggeld krijgt, kun je nu eenmaal niet verwachten dat die kritisch kijkt naar nut en noodzaak. Het groene imago van D66 is wat de WO betreft vooral een praatje voor de vaak. +1,5 punt voor de leden, +1 voor de eerlijkheid vooraf.

WO-score: 3,5


DENK:

Het provinciaal verkiezingsprogramma van DENK lijkt tegen de WO te pleiten: “DENK wil om te zorgen voor schonere lucht het autogebruik ontmoedigen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Daarom is DENK tegen meer geld voor wegen, maar voor het investeren in een goede infrastructuur voor fietsen en een goed en betaalbaar openbaar vervoer”. Maar in de Amersfoortse gemeenteraad stemt DENK meestal met de coalitie mee. Reële kans dus dat een stem voor DENK een stem voor de aanleg van de WO is. Maar wie weet, realiseert DENK zich alsnog  dat de provincie tientallen miljoenen kan besparen door de WO niet aan te leggen of voor de bewonersvariant te kiezen.

WO-score: 4


Forum voor Democratie:

De partij heeft geen provinciaal programma en de meeste kandidaten wonen niet eens in de provincie. We kunnen wel een inschatting maken op basis van uitspraken van Baudet, maar voor wie FvD overweegt te stemmen, doen lokale issues er eigenlijk niet toe, toch?

WO-score: 1


GroenLinks:

Provinciaal zit GroenLinks in de huidige coalitie die de aanleg ondersteunt. Het provinciale verkiezingsprogramma zegt tegen meer asfalt te zijn voor auto’s: “Wij zijn daarom tegen de door het Rijk geplande verbreding van de A27 bij Amelisweerd, de westelijke ontsluiting bij Amersfoort en plannen voor de N233 bij Veenendaal-oost. Voor deze projecten zien we betere oplossingen.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen beweerde GroenLinks tegen de WO te zijn, maar de partij heeft sindsdien niets gedaan tegen de weg en is in de coalitie gaan zitten die voor de weg is.  Het argument om niets tegen de weg te doen, is telkens: “Tja, de meerderheid is nu eenmaal voor, dus de weg komt er toch.” Dat er in de gemeenteraad van Amersfoort nu al twee keer  geen meerderheid zou zijn geweest als GroenLinks anders had gestemd, moeten we dan maar even vergeten. Een 8 voor de groene ambitie, een 2 voor de uitvoering, maar daden tellen dubbel. En dan nog een puntje extra voor de vragen van de provinciale fractie over de WO.

WO-score: 5


Partij voor de Dieren:

In de provincie is de Partij voor de Dieren consequent tegen aanleg van de weg, en stelt kritische vragen over de WO. Er is (nog) geen fractie in de gemeenteraad van Amersfoort, maar  de Partij voor de Dieren manifesteert zich al wel. De partij markeerde de bedreigde bomen met witte linten en hield een stille tocht  tegen de bomenkap. Het provinciale partijprogramma is ook duidelijk: “Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen, zoals de Noordelijke Randweg Utrecht en de Westelijke ontsluiting Amersfoort, worden niet uitgebreid.

WO-score: 10


PvdA:

De PvdA noemt in het provinciale verkiezingsprogramma een aantal plekken waar wegen niet moeten worden aangelegd, maar de WO staat niet in dat rijtje. Lijsttrekker Rob van Muilekom zegt geen voorstander van de weg te zijn en neemt initiatieven om meer informatie over de WO op de agenda te krijgen. Maar zich ertegen uitspreken doet hij niet, en hij vindt dat er wel ‘iets’ moet gebeuren bij het spoor. Lokaal zat de PvdA in een coalitie die de weg mogelijk heeft gemaakt en de nieuwe fractie stemt ook vaak met de huidige coalitie mee.

WO-score: 5.5


PVV
:

Provinciale wegen moeten voldoende capaciteit hebben en knelpunten moeten worden opgelost. Waardevolle natuur wordt daarbij vanzelfsprekend ontzien”, staat in het PVV-programma. Het is dan nog onduidelijk wat dat precies betekent voor de WO, aangezien de WO geen knelpunt is, maar bij een informatie-avond voor Statenleden met Groen in Amersfoort was de PVV duidelijk: “Absolute flauwekul dat het binnen budget gaat passen, maar de weg moet wel komen.” Puntje voor de duidelijkheid.

WO-score: 2


SP:

Zowel in de provincie Utrecht als in de gemeente Amersfoort is de SP al jaren consequent tegen de aanleg van de WO en ook het verkiezingsprogramma laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “De Westelijke Ontsluiting Amersfoort wordt niet aangelegd. Het geld dat hiervoor bestemd was wordt ingezet voor echte knelpunten in het verkeer.“  Gemeenteraadslid Rob Molenkamp kent het plangebied op zijn duimpje en weet zelfs aan te wijzen waar de  bedreigde dassenburchten zijn.. Hij staat nu op een verkiesbare plek voor de Provinciale Staten.

WO-score: 10


VVD:

Geharnaste voorstander van de weg die alles uit de kast haalt om te zorgen dat de WO zo snel mogelijk wordt aangelegd. Tijdens de eerdere besluitvorming dreigt de VVD-gedeputeerde dat de provincie de weg zelf gaat aanleggen als Amersfoort het niet doet. Maar als enkele jaren later provinciale fracties vragen of het wel zo’n goed idee is om 58,8 miljoen provinciaal belastinggeld aan Amersfoort te geven voor een weg die prima doorrijdt, antwoordt de nieuwe VVD-gedeputeerde doodleuk dat dit geen zaak is voor de provincie maar voor de gemeente Amersfoort.

Kortom, als je zeker wilt weten dat nog eens 2300 bomen om gaan en er 68,3 miljoen euro belastinggeld over de balk gaat, is je stem bij de VVD in veilige handen. Enig pluspunt: De VVD heeft niet aangegeven dat niet-aanleggen voor haar een breekpunt zal zijn bij de onderhandelingen voor het nieuwe College van GS. Dat is +1.

WO-score: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.