Wageningen Universiteit weerlegt kritiek B&W Amersfoort

Wageningen Universiteit weerlegt kritiek B&W Amersfoort

“MKBA-analyse is wetenschappelijk verantwoord uitgevoerd”

Wageningen Economic Research verwerpt de kritiek van het college van B&W van Amersfoort op haar rapport ‘Amersfoort perfect ontsloten?’. In deze Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van Wageningen Universiteit is de gemeentevariant voor de aanleg van de westelijke rondweg vier keer zo duur als de variant van bewonersgroepen, terwijl de bewonersvariant even goed scoort en minder negatief uitpakt voor de natuur. Het college van B&W heeft het onderzoek van Wageningen als “niet betrouwbaar” aan de kant gelegd.

“Wageningen Economic Research vindt het van belang om een weerwoord te bieden aan het college omdat haar wetenschappelijke integriteit en deskundigheid in twijfel getrokken wordt”, schrijft de Wageningse senior-onderzoeker ir. Theo Vogelzang in zijn reactie. De reactie is op 12 maart 2019 verzonden naar zowel de bewonersgroepen als de gemeentelijke projectmanager van de Westelijke Ontsluiting.

Stuk voor stuk weerlegt Vogelzang alle kritiekpunten van B&W van Amersfoort. “Wageningen Economic Research heeft een wetenschappelijk verantwoorde MKBA-analyse uitgevoerd. Het is aan de gemeente Amersfoort en de betrokken bewonersgroepen om daar conclusies uit te trekken”, aldus Vogelzang.

Kostenoverschrijdingen

Inmiddels heeft de gemeente de onderzochte variant 7B uit 2015 versoberd en aangepast, omdat de rondweg anders veel duurder zou worden dan de beschikbare 68,3 miljoen euro. Maar Amersfoort hoeft zich niet rijk te rekenen, meent onderzoeker Vogelzang: “Bij grote infrastructurele projecten als de Westelijke Ontsluiting zijn grote kostenoverschrijdingen niet of nauwelijks vermijdbaar. In de huidige overspannen bouwmarkt zal de gemeente door deze aanpassingen uiteindelijk een veel hoger bedrag kwijt zijn.” Bij deze aanpassingen gaat het om elementen die later zijn toegevoegd aan de variant 7B uit 2013, zoals de fiets-/voetgangersbrug over het spoor.

De Wageningse Universiteit heeft in 2013 in opdracht van de gemeente Amersfoort allerlei projectvarianten voor de westelijke rondweg geanalyseerd volgens dezelfde MKBA-onderzoeksmethodiek als nu. De gemeente heeft toen de resultaten wèl geaccepteerd. De gemeentelijke variant 7b uit 2015 en de bewonersvariant 10+ heeft de gemeente echter nooit willen laten onderzoeken.  Dat is nu alsnog gebeurd op verzoek van bewonersgroepen en de Stichting Groen in Amersfoort.

Downloads:

Leave a Reply

Your email address will not be published.