Bewonersgroepen vragen Rekenkamer om onderzoek

Bewonersgroepen vragen Rekenkamer om onderzoek

“Hoe doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is de Westelijke Ontsluiting?”  

“Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de besteding van 58,8 miljoen euro subsidie voor het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort in het kader van het mobiliteitsprogramma VERDER van de provincie Utrecht?” Die vraag stellen zes Amersfoortse bewonersgroepen aan de Randstedelijke Rekenkamer.

De bewonersgroepen constateren dat de gemeente Amersfoort ondersteund door de provincie Utrecht ‘gewoon’ doorgaat met het onnodig uitgeven van de 58,8 miljoen VERDER-subsidie voor de Westelijke Ontsluiting. “Als de provincie haar eigen subsidievoorwaarden serieus neemt, zal zij toch écht iets moeten met alle nieuwe informatie waaruit blijkt dat de Westelijke Ontsluiting weggegooid geld is”, zegt Christian van Barneveld, voorzitter van Groen in Amersfoort.

Gratis-geld-polonaise

“Een politieke meerderheid in de provincie en gemeente houdt zich van de domme, moeten we vaststellen. De provincie heeft geen zin in gedoe met Amersfoort omdat de subsidie toch al was toegekend. En in de gemeente lopen de coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie kritiekloos de gratis-geld-polonaise achter verkeerswethouder Buijtelaar. Politieke belangen zijn daar belangrijker dan de feiten. En zo kan de gemeente Amersfoort ongehinderd aan het provinciale subsidie-infuus blijven liggen. Hoe absurd ook, daar komt niet vanzelf een einde aan. Daarom hebben wij de onafhankelijke Randstedelijke Rekenkamer gevraagd om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen. We hebben er niet zoveel aan als de Rekenkamer achteraf gaat vaststellen dat de subsidie niet terecht was. Het is natuurlijk veel beter om nu al onderzoek te doen voordat alle groen is verdwenen en miljoenen gemeenschapsgeld zijn gestopt in asfalt en beton. Wij willen dat zo snel mogelijk een einde komt aan het verspillen van bomen en miljoenen.”

Doeltreffend, doelmatig, rechtmatig?

De Randstedelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Vanuit al deze drie aspecten is veel aan te merken op het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort, vinden de bewonersgroepen. “De nieuwe weg is niet doeltreffend. Wij hebben kunnen aantonen dat de doorstroomsnelheid ruim boven de norm ligt en blijft liggen”, zegt Van Barneveld van Groen in Amersfoort. “Daarbij bewijst de nieuwe Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse van de Universiteit Wageningen dat het huidige plan niet doelmatig is. De bewonersvariant levert evenveel reistijdwinst op maar de gemeentevariant is vier keer zo duur. Ook de rechtmatigheid is in het geding. De gemeente financiert de tunnel onder de spoorweg én het fietsviaduct uit de provinciale VERDER-gelden, terwijl die gelden daarvoor niet zijn bedoeld.”

Duikeling

De subsidiegrond van het mobiliteitsprogramma VERDER was verbetering van de doorstroming op de westelijke rondweg. De doorstroming zou minimaal 25 km/u moeten worden; 50% van de ontwerpsnelheid van de weg van 50 km/u. Van Barneveld: “De doorstroming is nu gemiddeld 36 km/u en loopt gezien de eigen groeicijfers van de gemeente ook in de toekomst geen gevaar. Het gemeentelijk Verkeersmodel 2014 geeft voor prognosejaar 2025 een doorstroomsnelheid onder de 15 km/u in de spits. Als dat zou kloppen, zou de gemeten doorstroomsnelheid in nog geen zeven jaar maar liefst 21 km/u naar beneden gaan. Voor deze duikeling geeft én heeft de gemeente Amersfoort geen verklaring. De geplande ontwikkeling van de aantallen inwoners en arbeidsplaatsen in Amersfoort leveren in elk geval geen onderbouwing van deze prognoses. Laat de Rekenkamer hier maar eens heel goed naar kijken.”

Downloads:

Leave a Reply

Your email address will not be published.