5 april 2019: gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits

5 april 2019: gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits

“Gemeenteprognoses voor snelheid rondweg raken kant noch wal”

De afgelopen jaren rijdt het autoverkeer gemiddeld niet langzamer maar sneller op de bestaande Westelijke Rondweg. Dit is tegenstrijdig met de verkeersprognoses die de gemeente Amersfoort hanteert als hoofdargument om de nieuwe Westelijke Ontsluiting aan te leggen.

“De provincie geeft 58,8 miljoen euro subsidie voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting, om de doorstroming te verbeteren. Het wordt hoog tijd dat de provincie eens gaat kijken of Amersfoort aan de subsidievoorwaarden voldoet”, vindt Christian van Barneveld, voorzitter van Groen in Amersfoort. “Deze kwestie hoort ook thuis op de formatietafel van de provincie Utrecht.”  

Metingen in de ochtend- en de avondspits van vrijdag 5 april 2019 geven een gemiddelde doorstroomsnelheid van 43 km/u op de bestaande rondweg. Over de hele eerste week van april was de snelheid in de spits 39 km/u.

Amersfoort heeft de provinciale subsidie van 58,8 miljoen in 2013 verkregen op basis van onjuiste verkeersprognoses, vindt Groen in Amersfoort. Volgens de gemeenteprognose zou de doorstroomsnelheid in 2018 in de drukste spits 15 km/u zijn en in 2020 12 km/u. Pas door de aanleg van de nieuwe Westelijke Rondweg zou de doorstroomsnelheid voor het autoverkeer boven de 25 km/u komen te liggen. “Onze metingen bewijzen keer op keer dat de prognoses van de gemeente kant noch wal raken”, zegt Van Barneveld. Er is nú nog een weg terug.  “De aanbesteding voor de Westelijke Ontsluiting is nog niet gebeurd. Dit is een heel goed tijdstip voor de provincie om te bezien of haar subsidiegeld goed worden besteed.”