Hoe kan het verkeersmodel WO zo sterk afwijken van de werkelijkheid?

Het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting heeft de Amersfoortse gemeenteraad op het verkeerde been gezet. De werkelijke doorstroomsnelheid op de bestaande westelijke rondweg (Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan) is veel hoger dan het verkeersmodel aangeeft. In een uitvoerige presentatie aan de gemeenteraad op 6 november licht Groen in Amersfoort toe waarom het verkeersmodel zo sterk kan afwijken van de werkelijkheid.

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten de Westelijke Ontsluiting aan te leggen voor 67,1 miljoen euro. De aanleg zou nodig zijn omdat de doorstroomsnelheid voor auto’s ver onder de 25 km/h zou zakken, volgens het gemeentelijke verkeersmodel. De provincie Utrecht stelt 58,8 miljoen euro beschikbaar als de doorstroomsnelheid zou worden opgekrikt naar 25 km/h.

Groen in Amersfoort heeft in 2018 ontdekt waarom het verkeersmodel geen correct beeld geeft: de verhuizing van het ziekenhuis en het aantal arbeidsplaatsen van het bedrijventerrein Isselt zitten fout in het verkeersmodel. De werkelijke doorstroomsnelheid in de spits is 36 km/u, veel hoger dan de subsidienorm van de provincie.

Ook voor de toekomst is er geen reden om te veronderstellen dat de werkelijke doorstroomsnelheid onder de 25 km/h in de spits zou zakken in 2025, zoals de gemeente beweert. Door niet te meten rondom het ziekenhuis zit de verhuizing van het ziekenhuis onjuist in het verkeersmodel. Dat scheelt sinds de verhuizing in december 2013 meer dan 400 auto’s in de ochtendspits in zuidelijke richting op de Barchman Wuytierslaan. Verder is het verkeersmodel uitgegaan van groei van het aantal arbeidsplaatsen op de Isselt terwijl er in werkelijkheid een daling is. Bovendien zijn te hoge aantal arbeidsplaatsen ingevoerd, onder andere doordat per abuis het landelijke aantal van 1800 arbeidsplaatsen is opgenomen in plaats van het aantal van de Amersfoortse vestiging. Groei van het aantal inwoners van Amersfoort is niet te verwachten in het bedieningsgebied van de westelijke rondweg.

De aanleg van de Westelijke Ontsluiting, met een autoweg onder het spoor door, zou ten koste gaan van 3500 grote bomen en het leefgebied van (beschermde) dieren. De gemeente heeft zichzelf al vergunning verleend voor de kap van de eerste 1600 bomen. Groen in Amersfoort heeft alle belanghebbenden opgeroepen hiertegen vóór 8 november bezwaar aan te tekenen. Intussen zijn bijna 9000 handtekeningen gezet onder de petitie van de actie ‘Red de Boom, Kap de Weg’.

Groen in Amersfoort heeft op 28 augustus 2018 aan de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting te herzien. Een besluit hierover staat op de raadsagenda van 6 november.

Nu het raadsbesluit tot aanleg is gebaseerd op onvolledige en onjuiste informatie, houdt Groen in Amersfoort de gemeenteraad drie vragen voor:

  1. Vindt u de bestaande westelijke rondweg een groot probleem voor Amersfoort?
  2. Is dit het juiste moment om grootschalig bomen te kappen?
  3. Kan het gebruikte verkeersmodel de basis zijn voor aanleg van de Westelijke Ontsluiting?

Leave a Reply

Your email address will not be published.