Groen in Amersfoort roept op tot bezwaar tegen kapvergunning

Stichting Groen in Amersfoort gaat bezwaar maken tegen de kapvergunning die de gemeente aan zichzelf heeft verleend voor de eerste bomenkap voor de Westelijke Ontsluiting.

Bezwaren moeten uiterlijk donderdag 8 november 2018 binnen zijn bij de gemeente. Groen in Amersfoort ziet veel gronden voor bezwaar en roept sympathiserende organisaties en individuele burgers/belanghebbenden op om ook bezwaar te maken. De verleende kapvergunning staat op Stadsberichten Gemeente Amersfoort. Hierin is vermeld hoe bezwaar kan worden ingediend.

Meer informatie en advies is verkrijgbaar via info@groeninamersfoort.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.