Groen in Amersfoort aan tafel met gemeenteraad Amersfoort

In een Rondetafelgesprek met de gemeenteraad van Amersfoort geeft  Groen in Amersfoort op 6 november een toelichting op haar recente onderzoeken over de Westelijke Ontsluiting.  De onderzoeken van Groen in Amersfoort tonen aan dat de Westelijke Ontsluiting onnodig is, terwijl de weg wel ten koste gaat van 3500 grote bomen en grote financiële risico’s met zich meebrengt. Onder het motto ‘Red de Boom, Kap de Weg’ roept Groen in Amersfoort op om op dinsdag 6 november, naar het stadhuis te komen. Het Rondetafelgesprek begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

De onderzoeken van Groen in Amersfoort hebben geleid tot het  verzoek van 28 augustus aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting te herzien.  Een besluit daarover staat op 6 november ook op de agenda van de gemeenteraad.

Fouten

Groen in Amersfoort heeft de afgelopen weken achter de schermen  weer veel onderzoek gedaan. Vervolgonderzoek brengt steeds weer aan het licht dat de gemeente fouten heeft gemaakt  in het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting. Terwijl  het verkeersmodel  de grondslag is voor het besluit tot aanleg, de subsidieverlening van de provincie, en de gemeenterapporten over milieu-effecten en de veiligheid van de rondweg.

Achtduizend handtekeningen

Het aantal sympathisanten van Groen in Amersfoort is de afgelopen maanden explosief gegroeid, vooral ook in de wijk Soesterkwartier. Helemaal toen bekend werd dat in november de eerste 1600 bomen zouden worden geveld voor de weg.
Sinds 5 augustus 2018 zijn er 5500 handtekeningen bijgekomen tegen de weg en voor de bomen. In totaal zijn er nu 8000 handtekeningen gezet waarvan meer dan 5000 uit Amersfoort zelf. Groen in Amersfoort overhandigt alle handtekeningen op 6 november aan de gemeenteraad als aanmoediging om het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te herzien. Nog niet getekend? Doe het hier dan nog snel!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.