Oproep aan gemeenteraad om WO-bestemmingsplan te herzien

Oproep aan gemeenteraad om WO-bestemmingsplan te herzien

U kunt nú 2300 bomen redden

Groen in Amersfoort vraagt de gemeenteraad  op 16 april 2019 het Collegevoorstel af te wijzen waarbij  het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting wordt gehandhaafd en de autoweg kan worden aangelegd.  “Wij handhaven ons verzoek tot herziening van het WO-bestemmingsplan en vragen de gemeenteraad 2300 bomen te redden, nu het nog kan”, zegt Christian van Barneveld, voorzitter van de Stichting Groen In Amersfoort.

In een brief aan de gemeenteraad geeft Groen in Amersfoort de gemeenteraad goede redenen om voor herziening van het bestemmingsplan te kiezen. Van Barneveld: “We wijzen bijvoorbeeld op de MKBA 2019 van Wageningen Economic Research van de Universiteit Wageningen. Uit dit onderzoek blijkt dat de bewonersvariant, voor slechts een kwart van de kosten, automobilisten evenveel reistijdwinst geeft als de gemeentevariant. Deze uitkomst heeft de gemeenteraad nooit mee kunnen wegen bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2016.”

Op 28 augustus 2018 heeft Groen in Amersfoort, mede namens zes Amersfoortse bewonersgroepen, verzocht het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te herzien. Daarmee zouden toen nog 3800 bomen kunnen worden gered. De gemeenteraad heeft dit verzoek echter op 6 november 2018 afgewezen. Het bezwaar van Groen in Amersfoort tegen deze afwijzing vraagt het College nu ongegrond te verklaren zodat het bestemmingsplan uit 2016 in stand blijft en het project door kan.
Groen in Amersfoort eindigt haar brief met een oproep: “Helaas zijn 1500 bomen reeds gesneuveld. Maar u kunt er als gemeenteraad voor zorgen dat geen verdere, onomkeerbare schade aan het gebied wordt toegebracht. U kunt nú 2300 bomen redden.”

Download: