Reactie financiële stukken Westelijke Ontsluiting

‘KOM DINSDAG NAAR DE GEMEENTERAAD’

“Kom komende dinsdag 11 december naar de raadszaal! Kom horen welke partijen nog steeds 3500 bomen willen opofferen aan een autoweg en welke partijen de natuur wél willen beschermen.”
Deze oproep doet Groen in Amersfoort aan “iedereen die het groen in Amersfoort een warm hart toedraagt”.

De gemeenteraad van Amersfoort discussieert dinsdag over de aanleg van een zwaar versoberde Westelijke Ontsluiting. Op de fietsvoorzieningen is bijvoorbeeld fors bezuinigd om de autoweg toch voor het plafondbedrag van 67,1 miljoen te kunnen aanleggen. Het openbare deel van de vergadering (de ‘Ronde’) begint om 19.00 uur. Vanaf 20.30 uur wordt er in beslotenheid verder vergaderd over de financiële opzet.
Groen in Amersfoort heeft de gemeenteraad van Amersfoort een notitie toegestuurd met kritische vragen over de financiële risico’s van de Westelijke Ontsluiting en het uitgeklede plan.

Conclusies

In de notitie concludeert Groen in Amersfoort onder meer:

  • De Westelijke Ontsluiting heeft nu al een overschrijding van 10 miljoen.
  • De bezuinigingen dragen nog steeds grote risico’s met zich mee.
  • De versoberingen hebben grote gevolgen voor geluidsoverlast en voor fietsvoorzieningen.
  • Vanwege de geconstateerde fouten in het verkeersmodel dreigt Amersfoort de provinciale subsidie van 58,8 miljoen euro mis te lopen.

Groen in Amersfoort adviseert de gemeenteraad alsnog een kostenonderzoek te laten uitvoeren door bijvoorbeeld de Rekenkamer. “Dit kan beter vooraf plaatsvinden, dan achteraf met de vraag hoe het toch allemaal zover heeft kunnen komen, zoals bijvoorbeeld bij de Uithoflijn.” Ook vraagt Groen in Amersfoort de gemeenteraad om geen onomkeerbare stappen te nemen en dus niet te beginnen met de grootschalige bomenkap. “Zeker nu zeer recent sporen van dassenburchten zijn gevonden.”

Nadenken

Op woensdag 12 december vraagt Groen in Amersfoort de Provinciale Staten van Utrecht nog eens heel goed na te denken voordat ‘Utrecht’ zijn 58,8 miljoen subsidie in de Amersfoortse rondweg steekt.
De gemeente Amersfoort houdt op maandag 10 december een hoorzitting over de bomen die de gemeente binnenkort alvast wil kappen met het oog op de weg. Tegen de kapvergunning die de gemeente zichzelf heeft verleend, zijn 67 bezwaren ingediend.

Leave a Reply

Your email address will not be published.