‘Groen in Amersfoort’ constateert megafout met arbeidsplaatsen Isselt

“Westelijke Ontsluiting gebouwd op drijfzand”

In het verkeersmodel van de Westelijke Ontsluiting heeft de gemeente Amersfoort gerekend met een veel te hoog aantal arbeidsplaatsen voor de wijk Isselt. Isselt had volgens de officiële gemeentecijfers 7225 arbeidsplaatsen in 2014. Maar de gemeente heeft in haar Verkeersmodel 2014 een veel hoger cijfer ingevoerd: 9142 arbeidsplaatsen, 27% meer. “De Westelijke Ontsluiting wordt gebouwd op drijfzand”, zegt Christian van Barneveld, voorzitter van Groen in Amersfoort. “Omdat de invoercijfers van 2014 niet kloppen, zijn ook de verkeersprognoses voor 2025 onjuist.”

Het verschil tussen theorie en werkelijkheid is intussen zelfs nog groter geworden. Het Verkeersmodel 2014 begint voor Isselt te rekenen vanuit een te hoog getal en gaat vervolgens uit van verdere groei. Maar in werkelijkheid is het aantal arbeidsplaatsen in Isselt tussen 2014 en 2017 niet toegenomen maar afgenomen, blijkt uit de gemeentelijke database ‘Amersfoort in Cijfers’. Ondanks de aantrekkende economie daalde het aantal arbeidsplaatsen van Isselt van 7225 arbeidsplaatsen in 2014 naar 6195 in 2017; ruim 16% minder.

Verkeerde cijfers

Het Verkeersmodel 2014 is de grondslag van het bestemmingsplan ‘Westelijke Ontsluiting’ dat de gemeenteraad op 11 oktober 2016 heeft vastgesteld. Over dit verkeersmodel schrijven B&W in het Collegebericht van 12 maart 2018: “… In het model van 2014 is wel gerekend met de juiste gegevens. Op dit model zijn alle procedures gebaseerd. Met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure zijn er dus geen onjuiste verkeersgegevens gebruikt.” Dit klopt dus niet. Anders dan het College beweert, blijkt er opnieuw gerekend met onjuiste gegevens.

In de Zienswijzennota bij het raadsbesluit van 11 oktober 2016 staat: “Het aantal arbeidsplaatsen voor 2014 is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidplaatsen Register (PAR)”. Maar de database ‘Amersfoort in cijfers’, met hetzelfde PAR als bron, laat voor de wijk Isselt een veel lager aantal arbeidsplaatsen zien. “De gemeenteraad heeft de verkeerde cijfers gekregen”, zegt Christian van Barneveld, voorzitter van Groen in Amersfoort. “Dit is een megafout. Van alle arbeidsplaatsen in het Verkeersmodel 2014 waren de arbeidsplaatsen van Isselt nou net het meest relevant. Want Isselt heeft heel veel arbeidsplaatsen en ligt ook nog eens dichtbij de westelijke rondweg.”

Alarmsignalen

“Na de megafout met de verhuizing van het ziekenhuis De Lichtenberg blijkt nu dus ook de invoer van Isselt in Verkeersmodel 2014 onjuist”, zegt Van Barneveld. “Telkens als we dieper in de gemeentelijke verkeersmodellen duiken, blijkt er weer iets niet te kloppen. Wat is de verkeersprognose voor 2025 nu nog waard? Steeds beter begrijpen we waarom het verkeer volgens de verkeersmodellen vast zou staan, terwijl we elke dag zien dat het gewoon doorstroomt op de Daam Fockemalaan en de Barchman Wuytierslaan. Ook in de spits.”

Van Barneveld vindt het onbegrijpelijk dat een meerderheid in de Amersfoortse gemeenteraad nog steeds geen second opinion op nut & noodzaak van de weg wil. “Deze weg gaat minimaal 67,1 miljoen euro en 3500 grote bomen kosten. Waarom luisteren de verantwoordelijke politici niet naar onze alarmsignalen? Dat geldt niet alleen voor gemeenteraadsleden in Amersfoort maar ook voor statenleden van de provincie Utrecht die 60 miljoen subsidie in een overbodige weg willen stoppen.”

Verhuizing ziekenhuis

Elbert Veerman leidt het verkeersonderzoek van Groen in Amersfoort. Begin 2018 ontdekte hij al fouten die de gemeente Amersfoort heeft gemaakt met de verhuizing van ziekenhuis De Lichtenberg eind 2013. Naar aanleiding hiervan heeft hij inzicht gevraagd in de verkeerscijfers die zijn gebruikt voor het fine-tunen van de berekende verkeersstromen in het verkeersmodel. “Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft de gemeente nu – maanden later – mijn belangrijkste vragen nog steeds niet beantwoord”, zegt Veerman. “Het dynamisch verkeersmodel blijft zo een black box voor iedereen die het model en de kalibratie daarvan wil controleren.”

Doorstroomsnelheid 36 km/h

Groen in Amersfoort constateerde deze zomer een forse afwijking tussen de berekende doorstroomsnelheid van het verkeersmodel en de werkelijke doorstroomsnelheid. De 160 metingen van bewoners op de bestaande westelijke rondweg in juni 2018 lieten een gemiddelde doorstroomsnelheid zien van ruim 36 km/u in de spits; 16 kilometer boven de snelheid in 2018 die de gemeente theoretisch heeft berekend, en 11 kilometer boven de provinciale subsidienorm van VERDER. Voorzitter Van Barneveld: “De politiek laat zich leiden door verkeersmodellen die in de basis niet kloppen. En zo wordt er 67,1 miljoen euro in een doorstroming gestoken die er al is. Zonde van het geld en vooral ook heel zonde van de drieënhalfduizend bomen die de gemeente wil kappen.”

 

Arbeidsplaatsen Isselt: cijfers en bronnen

Over (het belang van) van de arbeidsplaatsen in het verkeersmodel zegt het document ‘Uitleg verkeersmodel september 2015’ (Bijlage 27 van het bestemmingsplan):
De meest belangrijke invoer van het verkeersmodel bestaat uit gegevens over het wegennet van de hele regio en gegevens over de inwoners en arbeidsplaatsen in de verschillende buurten. De gegevens van de omliggende gemeenten zijn afkomstig uit het regionale model 2012, de gegevens van Amersfoort is specifiek ingebracht voor 2014 en voor de overige gemeenten in de situatie gecorrigeerd naar de situatie 2014”.

Uit hetzelfde document blijkt dat in het verkeersmodel 2014 voor de wijk Isselt  9142 arbeidsplaatsen zijn ingevoerd voor het basisjaar 2014.

Over de herkomst van de aantallen arbeidsplaatsen schrijft de gemeente in de Zienswijzennota d.d. 27-9-2016 , behorend bij het raadsbesluit d.d. 11-10-2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Westelijke ontsluiting” (blz. 45) : “Het aantal arbeidsplaatsen voor 2014 is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidplaatsen Register (PAR).”  https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/326748/De%20Raad%2011-10-2016
Echter de gemeentedatabase ‘Amersfoort in cijfers’, met hetzelfde Provinciaal Arbeidsplaatsen Register als bron, geeft voor 2014 7225 arbeidsplaatsen voor Isselt aan, oftewel 27% minder arbeidsplaatsen.

https://amersfoortincijfers.nl//jive

Uit de database ‘Amersfoort in Cijfers’ blijkt ook dat de arbeidsplaatsen in Isselt tussen 2014 en 2017 zijn afgenomen. Ondanks de aantrekkende economie daalde het aantal arbeidsplaatsen van Isselt van 7225 arbeidsplaatsen in 2014 naar 6195 in 2017 (ruim 16% minder). Maar uitgaande van het verkeersmodel 2014 van de gemeente zou het aantal arbeidsplaatsen in Isselt in 2017 zijn gegroeid naar 9514; bijna 54% meer dan het werkelijke aantal arbeidsplaatsen in 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.